Get our latest insights

We're proud to offer free webcasts, e-books, whitepapers, and articles on-demand.

TAKE ME THERE

Objave: Operacija E-Consalta

26.08.2020

OPERACIJE E-CONSALTA V OKVIRU RAZPISA E-POSLOVANJE

Naziv operacije: E-CONSALTA

>>Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj<<

Opis operacije z namenom, cilji in načrtovanimi rezultati operacije:

Operacija »E-Consalta« je sofinancirana preko Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

• Elektronska izmenjava med partnerji
• Digitalizacija nastopov na sejmih
• Spletna stran za tuje trge
• Produktno-prodajni video
• Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti. Rezultati operacije je vzpostavitev varne elektronska izmenjava med partnerji, nastop na digitalnem sejmu, nova spletna stran v dveh tujih jezikih, produktno-prodajni video v tujem jeziku in izvedba usposabljanja za dvig kompetenc zaposlenih.

Finančna podpora:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Znesek sofinanciranja: 30.000 €

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

26.08.2020

Usposabljanje za dvig kompetenc v okviru operacije E-Consalta

V okviru operacije E-Consalta, je izvajalec DEMAR d.o.o. dne 25.08.2020 izvedel usposabljanje za dvig kompetenc s področja elektronskega poslovanja podjetja Consalta.

Predstavljena so bila področja internetnega marketinga, nove regulative, varovanje osebnih podatkov in (ne)varnosti digitalizacije.

Fokusno področje usposabljanja je bilo vidik stranke in točke stika. Tematika je bila podprta s  primeri iz prakse, ter predstavitvijo vplivov na aktivnosti podjetja, ki želi stranko pridobiti in/ali obdržati. Izpostavljeni so bili tudi primeri Google optimizacije, podprti s konkretnimi primeri za naše podjetje, kot tudi vidik oglaševanja na socialnih omrežjih ter platformi YouTube. 

Proces dela in potrebna medsebojna usklajenost zaposlenih, ki so vpeti v process sta bila predstavljena preko primerov dobrih praks, prav tako tudi vpliv na različne faze samega prodajnega procesa.

V nadaljevanju je bila predstavljena uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), regulativa in pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri zbiranju, kakšne so vloge in dolžnosti deležnikov ter kako področju pristopati z operativnega in sistemskega vidika.

Izobraževanje je odstrnilo številna področja, ki so za uspešno poslovanje našega podjetja ključnega pomena. Še posebej nas veseli, da je izobraževanje sprožilo tudi razmišljanje o novih idejah, ki bodo omogočile višjo kvaliteto naših storitev,  večje zadovoljstvo tako strank kot zaposlenih ter še bolj uspešno poslovanje v prihodnje.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.